• Enerji Fuarı ve Kongresi
 • 21-24 Kasım 2024
Kalan Süre

Ziyaretçi Profili

Ziyaretçi Profili

 • Kamu kuruluşları
 • Belediyeler
 • Sanayi, ticaret ve zanaat sektörlerindeki karar yetkilileri
 • Atıktan mamul ve yarı mamul üreten sektör temsilcileri
 • Makine, araç ve ekipman üreticileri
 • Sanayiciler, OSB yetkilileri
 • KOBİ’ler
 • İSG profesyonelleri
 • Akademisyenler
 • Ulusal ve uluslararası girişimci ve yatırımcılar
 • Finans ve leasing kuruluşları,
 • Mühendisler ve mühendislik fakülteleri öğrencileri
 • Ulusal ve uluslararası dernek ve birlikler
 • AVM ve otel temsilcileri
 • Medya kuruluşları