• Enerji Fuarı ve Kongresi
  • 21-24 Kasım 2024
Kalan Süre

Geri dönüşüm neden önemli?


Geri dönüşüm, atık maddelerin ve çöplerin işlenerek tekrar kullanılması için ikincil hammadde elde etme işlemidir. Kağıt, plastik, demir, çelik, kurşun, kauçuk, cam ve elektronik atıkların tekrar kullanılmasını sağlar. Amacı, yeni ürünler yapmak için kullanılan hammadde miktarını azaltarak ekonomiye ve çevreye faydalı olmaktır.

 

Geri dönüşüm neden önemli?

 

  • Enerji tasarrufu: Geri dönüştürülerek yapılan üretim için harcanan enerji, sıfırdan üretim için harcanan enerjiden daha azdır.
  • Kaynakların korunması: Mobilya yapımında ağaç kullanılmaktadır. Ağaçların kesilmesi ormanların gitgide yok olmasına sebep olur. Geri dönüşümle doğal kaynakların tüketilmesi önlenir.
  • Çevresel atıkların azaltılması: Geri dönüşümle çevresel atıklar büyük ölçüde azalır. Katı atıklar tekrar dönüştürülerek kullanıldığında çevreyi de atıklardan kurtarabiliriz.
  • Ekonomiye katkı: Hammadde ithali azaltılır çünkü mevcut atıklar dönüştürülerek kullanır. Bu tasarrufla ülke ekonomisine büyük katkı sağlanır.
  • İstihdam: Geri dönüşüm alanında binlerce insan çalışmaktadır. Bu sektörün gelişmesiyle istihdam da artmaktadır.